Storytelling – feit of fabel?

In een tijd waarin bedrijven zich steeds meer moeten onderscheiden door hun Unique Selling Points om klanten aan te trekken en de kwaliteit van hun dienstverlening of product als vaststaand gegeven wordt beschouwd, wordt de identiteit van de onderneming steeds belangrijker.

 

Over de zichtbaarheid middels reclame, social media en websites wordt meestal goed nagedacht om dit in lijn te brengen met de Corporate Identity ; een strategisch geplande en operationeel ingezette zelfpresentatie van de onderneming.  Het gevaar schuilt echter in het woord ‘geplande’ want er is vaak een verschil in hoe de onderneming over zichzelf denkt en hoe dit extern en intern ervaren wordt.  Vanuit de gewenste identiteit van de onderneming worden een missie en visie opgesteld, waarmee duidelijk wordt gemaakt wat het bedrijf wil, waar het voor staat en welk doel de organisatie wil bereiken. Vaak worden deze elementen beschreven in de ‘Corporate Story’ waarmee een link tussen heden, verleden en toekomst vastgelegd wordt.

 

Deze Corporate Story wordt verondersteld een weergave te zijn van de identiteit van de onderneming. Hierin worden de kernwaarden toegelicht en hoe het bedrijf zich wil profileren. Echter; dit is de gewenste identiteit en  en komt helaas niet altijd overeen met de waargenomen identiteit. In een tijd waarin de zichtbaarheid van een bedrijf en haar onderscheidend vermogen van steeds groter belang is, is met name de authenticiteit van belang ofwel: zeg wie je bent en wees wie je zegt dat je bent.

 

Een middel om niet een gepland – en dus onpersoonlijk – verhaal over je bedrijf te gebruiken in de profilering maar een verhaal wat echt laat zien wie je bent neer te zetten is Storytelling.  Storytelling is een proces waarin verhalen vanuit de organisatie en haar omgeving verzameld worden. Deze verhalen worden vervolgens gebundeld, gerubriceerd en vormen de input voor een verhaal waaruit blijkt wat de onderneming is en waarvoor ze staat. Storytelling maakt dus het verschil tussen gepland en gebleken.

 

Storytelling is een krachtig instrument om bijvoorbeeld de kernwaarden van het bedrijf onder de aandacht te brengen. Niet als onderdeel van een mission statement maar door deze middels verhalen zichtbaar te maken. Want verhalen worden al eeuwen lang gebruikt om zaken te verduidelijken of beter te laten onthouden. Het woord ‘integriteit’ als kernwaarde wordt minder goed onthouden dan het verhaal over een directeur die deze kernwaarde toepast in zijn contact met een medewerker. En de kernwaarde ‘verbindend’ gaat verder dan afdelingen met elkaar in contact brengen in een verhaal over daadwerkelijke verbinding in een contact tussen een medewerker van het bedrijf en een klant die een oplossing voor zijn probleem krijgt aangereikt. Een goed verhaal bevat emotie, is herkenbaar, gaat over personen en heeft een onverwachte wending.  Daardoor is het inspirerend en wordt het verhaal verder verteld. Op die manier ondersteunt het de kracht van de missie, visie en kernwaarden van het bedrijf en draagt het bij aan het succes van de onderneming.

 

Het verhaal van uw bedrijf moet een verhaal zijn waarin alle medewerkers zich herkennen en waar men trots op is. Een verhaal waar men mee naar buiten kan treden; niet alleen in de media maar ook op verjaardagen. Een bedrijf waarin klanten de kernwaarden herkennen en waar ze zaken mee willen doen omdat het doet wat het zegt en waarmaakt wat het belooft.

Nadine

Hallo Jolanda, ik kwam voor het eerst op je site en kwam je blog tegen over Storytelling. Ik vind het een heel helder en bruikbaar artikel wat me een goed inzicht gegeven heeft over Storytelling. Ik hoop dat ik iets terug kan doen door anderen hiermee te helpen, zoals jij mij geholpen hebt.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.