Storytelling – feit of fabel?

In een tijd waarin bedrijven zich steeds meer moeten onderscheiden door hun Unique Selling Points om klanten aan te trekken en de kwaliteit van hun dienstverlening of product als vaststaand gegeven wordt beschouwd, wordt de identiteit van de onderneming steeds belangrijker.

 

Over de zichtbaarheid middels reclame, social media en websites wordt meestal goed nagedacht om dit in lijn te brengen met de Corporate Identity ; een strategisch geplande en operationeel ingezette zelfpresentatie van de onderneming.  Het gevaar schuilt echter in het woord ‘geplande’ want er is vaak een verschil in hoe de onderneming over zichzelf denkt en hoe dit extern en intern ervaren wordt.  Vanuit de gewenste identiteit van de onderneming worden een missie en visie opgesteld, waarmee duidelijk wordt gemaakt wat het bedrijf wil, waar het voor staat en welk doel de organisatie wil bereiken. Vaak worden deze elementen beschreven in de ‘Corporate Story’ waarmee een link tussen heden, verleden en toekomst vastgelegd wordt.

 

Deze Corporate Story wordt verondersteld een weergave te zijn van de identiteit van de onderneming. Hierin worden de kernwaarden toegelicht en hoe het bedrijf zich wil profileren. Echter; dit is de gewenste identiteit en  en komt helaas niet altijd overeen met de waargenomen identiteit. In een tijd waarin de zichtbaarheid van een bedrijf en haar onderscheidend vermogen van steeds groter belang is, is met name de authenticiteit van belang ofwel: zeg wie je bent en wees wie je zegt dat je bent.

 

Een middel om niet een gepland – en dus onpersoonlijk – verhaal over je bedrijf te gebruiken in de profilering maar een verhaal wat echt laat zien wie je bent neer te zetten is Storytelling.  Storytelling is een proces waarin verhalen vanuit de organisatie en haar omgeving verzameld worden. Deze verhalen worden vervolgens gebundeld, gerubriceerd en vormen de input voor een verhaal waaruit blijkt wat de onderneming is en waarvoor ze staat. Storytelling maakt dus het verschil tussen gepland en gebleken.

 

Storytelling is een krachtig instrument om bijvoorbeeld de kernwaarden van het bedrijf onder de aandacht te brengen. Niet als onderdeel van een mission statement maar door deze middels verhalen zichtbaar te maken. Want verhalen worden al eeuwen lang gebruikt om zaken te verduidelijken of beter te laten onthouden. Het woord ‘integriteit’ als kernwaarde wordt minder goed onthouden dan het verhaal over een directeur die deze kernwaarde toepast in zijn contact met een medewerker. En de kernwaarde ‘verbindend’ gaat verder dan afdelingen met elkaar in contact brengen in een verhaal over daadwerkelijke verbinding in een contact tussen een medewerker van het bedrijf en een klant die een oplossing voor zijn probleem krijgt aangereikt. Een goed verhaal bevat emotie, is herkenbaar, gaat over personen en heeft een onverwachte wending.  Daardoor is het inspirerend en wordt het verhaal verder verteld. Op die manier ondersteunt het de kracht van de missie, visie en kernwaarden van het bedrijf en draagt het bij aan het succes van de onderneming.

 

Het verhaal van uw bedrijf moet een verhaal zijn waarin alle medewerkers zich herkennen en waar men trots op is. Een verhaal waar men mee naar buiten kan treden; niet alleen in de media maar ook op verjaardagen. Een bedrijf waarin klanten de kernwaarden herkennen en waar ze zaken mee willen doen omdat het doet wat het zegt en waarmaakt wat het belooft.

Succes van het merk Huishoudbeurs

De huishoudbeurs is van oudsher een beurs door en voor vrouwen, waar ze zich kunnen herkennen in alle aspecten van het huishouden en het vrouw-zijn.  Een beurs om nieuwe producten uit te proberen, elkaar te ontmoeten, te zien, te ruiken, te voelen en te proeven. Na  bijna 60 jaar is deze beurs niet bejaard maar uitgegroeid tot een emotiemarkt waarin zowel de traditioneel ingestelde huisvrouw als de moderne huisvrouw zich herkent.

 

Om na te gaan wat het succes van de huishoudbeurs is, dient eerst de vraag beantwoordt te worden: Wat maakt een sterk merk?

 

Een merk is emotie, een beleving. Want waar denk je aan bij Coca Cola, Apple, Shell, Magnum of Heineken? Niet alleen aan drinken, computers, tanken of een ijsje. Een sterk merk weet in te spelen op het gevoel, de beleving ofwel de emotie van de doelgroep en is uniek in zijn identiteit.  Het merk Heineken bijvoorbeeld belooft de consument een beleving (open your world), een andere waarde dan b.v. het lessen van dorst. Kernwoorden hierin zijn: doelgroep, identiteit, beleving.

 

Om aan te blijven sluiten bij de doelgroep is het van belang te luisteren en te ervaren wat deze doelgroep bezig houdt, hoe zij onderling met elkaar in contact komen en blijven. Een merk houdt vast aan de eigen identiteit maar gaat wel mee in de wereld van de doelgroep.

 

En daarin kunnen we leren van de huishoudbeurs.

 

Doelgroep

De doelgroep van de huishoudbeurs is de huisvrouw maar omdat de rol van de vrouw in het huishouden sinds de start van de huishoudbeurs in 1955 gewijzigd is, moet hier op ingespeeld worden om deze steeds breder wordende doelgroep te blijven boeien.

 

De beurs richt zich niet alleen op de bonnetjes knippende huisvrouw die op zoek is naar noviteiten maar ook op de moderne zakenvrouw die haar leven middels social media organiseert en die op zoek is naar gadgets en mindfullness.

 

Identiteit

De identiteit van de huishoudbeurs is door de jaren heen veranderd, rijper geworden. Van oudsher was het een beurs waar men kennis kon maken met noviteiten voor het huishouden . Tegenwoordig is de huishoudbeurs uitgegroeid naar een evenement waarop het ook mogelijk is workshops te volgen, shows te zien en een uitstapje te maken naar de 9 maanden (baby) beurs. Kortom; alles wat nodig is om aan te sluiten bij alle facetten in het leven van de doelgroep, die zich met meer dan alleen het huishouden bezig houdt.

 

Beleving

Ieder jaar wordt een centraal thema gekozen, waarop alle activiteiten en de stands zich richten. Op de ene stand draait het om verkopen en korting, de andere stand draait om verzorging. De bezoekers maken snel een keuze; even blijven staan, iets kopen of: doorlopen. Hoe duidelijker een stand laat zien wat de doelstelling is, hoe sneller de doelgroep kan beslissen om de stand een bezoek te brengen.

Succes

Of een merk succesvol is of niet, hangt af van de mate waarin het erin slaagt de belofte die het doet aan de consument, waar te maken. De belofte van het merk Huishoudbeurs is een gezellig dagje uit met vriendinnen. Zolang de huishoudbeurs er in slaagt aan de verwachting van haar doelgroep te voldoen, zolang zal dit jaarlijks terugkerend evenement succesvol zijn.