De Menselijke Maat versus Social Media

Gisteren sprak onze burgemeester (Bunnik) in zijn nieuwjaarstoespraak over de menselijke maat, uiteraard plaatste hij dit in de context van zijn gemeente en de behoeften van onze gemeenschap maar het zette me wel aan het denken.

 

Want wat is nu daadwerkelijk de definitie van ‘de menselijke maat’? En hoe verhoudt zich dat tot technologische ontwikkelingen die ervoor zorgen dat iedereen 24/7 in contact kan zijn met vrienden en kennissen via Social Media?

 

Leonard da Vinci schetste de lichaamsverhoudingen van de mens in zijn beroemde tekening van de Vitruviusman; deze schets wordt gezien als een symbool van het humanisme – de mens als middelpunt van het heelal.

 

Op de website van de Menselijke Maat wordt de vertaalslag gemaakt van deze tekening naar de mens in zijn omgeving: de veronderstelde diepe behoefte van mensen om als persoon herkend te worden en gekend te zijn en een werkelijk gevoel van contact, van wederzijdse betrokkenheid te hebben met hun omgeving. Omgeving in de ruimste zin des woords: van andere mensen tot woning, natuur, organisatie en politiek. Om betrokken te kunnen functioneren willen (of moeten) mensen blijkbaar het gevoel hebben er toe te doen in een beïnvloedbare omgeving waaraan ze ook daadwerkelijk kunnen bijdragen.

 

Waar het dus allemaal om draait is de zoektocht naar de zin van ons bestaan, de passie in onszelf en die delen met onze omgeving. Het gevoel er toe te doen en zinvol bezig te zijn. Balancerend tussen werk en vrije tijd, tussen moeten en kunnen, zoekend naar wat er echt tot doet. Communicatie is daarbij de sleutel; want we willen allemaal gehoord worden en dus twitteren en posten we onze dagelijkse bezigheden via Social Media zodat onze vrienden en kennissen – onze ‘volgers’ – vooral op de hoogte blijven.

 

Maar zijn onze vakantiefoto’s of de belevenissen van alledag wel datgene waar onze omgeving op zit te wachten? Diverse apps zijn er al ontwikkeld om de informatiestroom te filteren zodat we alleen datgene zien wat ons daadwerkelijk interesseert. De content die vaak zorgvuldig wordt samengesteld bereikt ons vaak niet eens. Hoe kunnen we nu echt ertoe doen?

 

Ik denk dat het van belang is terug te gaan naar de basis: wat is echt van belang en hoe kun je de ander bereiken? De basis van communicatie is zender, boodschap, ontvanger. De boodschap moet afgestemd zijn op de ontvanger om begrepen te kunnen worden.  Maak echt contact met de ander, vraag wat hem of haar bezig houdt en ga daar op in.

 

Ik geloof in samenwerking, in het bundelen van krachten, samen doelen stellen en daar naar toe te werken. Want alleen dan kunnen we er daadwerkelijk toe doen, door te luisteren naar de ander kunnen we zelf gehoord worden. Door de ander centraal te stellen, stellen we onszelf centraal. Terug naar onze passie, de zin van ons bestaan is niet iets wat we allemaal voor onszelf doen, dat doen we samen, samen met onze omgeving.

 

Majicou Communicatie wil  u ook dit jaar helpen om werkelijk in contact te zijn met uw medewerkers. Weg met Powerpoint presentaties die een mooi beeld schetsen maar die niet weergeven waar het werkelijk om gaat. De Excelmanagers in contact brengen met hun medewerkers, zodat ze weten wat er nu echt leeft op de werkvloer en daarop in kunnen spelen. Door de drijfveren van de medewerkers te begrijpen kan de manager daarop inspelen en zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan halen en bijdragen aan het gezamenlijke doel van de onderneming.

 

En daarmee komen we weer terug bij de toepassing van de menselijke maat: medewerkers een omgeving bieden waarin ze zinvol werk kunnen doen wat werkelijk bijdraagt aan het gezamenlijke resultaat. Communicatie komt vanuit het hart en wordt gehoord als het is afgestemd op de ander.

 

Ik wens u een gelukkig nieuw jaar toe, waarin u in contact bent en blijft met uzelf en uw omgeving.