Diversificatie en omdenken in ons Koningshuis

Diversificatie is een term die vaak gebruikt wordt om aan te geven dat er meer vrouwen in de top van bedrijven zouden moeten komen. Ook bij de Nationale Politie wordt met de term diversificatie bedoeld dat de korpsleiding niet per definitie uit mannen moet bestaan, maar uit een combinatie van mannen en vrouwen. Daarbij kunnen de specifieke vaardigheden van beide seksen op een slimme manier gecombineerd worden, zodat de slagvaardigheid vergroot wordt.

 

De definitie van diversificatie is: een actie die verscheidenheid aanbrengt. Ofwel: een strategie om door middel van een spreiding over meerdere hulpbronnen de risico’s te spreiden. Dit is veel breder dan het uitgangspunt van meer vrouwen aan de top of: het doorbreken van het glazen plafond, waar ook al vele boeken over geschreven zijn en wat al jaren vrouwen in beweging gezet en gehouden heeft.

 

En dat terwijl we al jaren wisten dat de monarchie afstuurde op een omgekeerde beweging; de troonopvolger is een man en na bijna honderd jaar een vrouwelijke monarch op de troon, gaan we op 30 april de omkeer meemaken.

 

Is dit een steek voor de vrouwenbeweging in Nederland? Na de eerste beelden op tv, de zakelijk en toch ontroerende toespraak van onze Koningin waarin zij haar aftreden aankondigde, was de eerste mededeling die ik onderin beeld zag ‘ Koningsdag op 27 april’.  Luidt deze aankondiging een nieuw tijdperk in? Van Koningin naar koopman, van fijngevoeligheid – een eigenschap die vaak aan vrouwen wordt toegedicht – naar de zakelijke stijl die vaak kenmerkend is voor de mannelijke aanpak.

 

In tijden van recessie is het soms nodig harde maatregelen te nemen, kunnen we niet meer met woorden toe en moeten daden het verhaal vertellen. Om in beweging te komen, moeten we soms beginnen met rennen om anderen aan te sporen ook in beweging te komen. Niet eindeloos vergaderen en motiveren, niet wachten op het juiste moment maar beslissingen nemen, in actie komen en draagvlak creëren door te laten zien waar we voor staan.

 

Zichtbaarheid is belangrijk om gevonden te worden, om medestanders te vinden en samen stappen te zetten. Juist geholpen door social media,  want macht komt uit het delen van informatie, weten hoe je de mensen uit je netwerk kunt inzetten om gezamenlijke doelen te bereiken.

 

Persoonlijk geloof ik in de kracht van 1:1 communicatie. Je kunt nog zoveel vrienden op Facebook hebben of nog zoveel volgers op Twitter, zolang je deze mensen niet persoonlijk kent, is het lastig een band op te bouwen en al helemaal vreemd om te spreken van ‘vrienden’. Social media zijn ondersteunend aan persoonlijke contacten, een middel om snel informatie uit te wisselen of op te zoeken. Maar soms is een kop koffie of een telefoontje effectiever dan de krachtigste post of tweet.

 

En ook deze mix van persoonlijke en online contacten is een vorm van diversificatie, door het gebruik van diverse bronnen om elkaar te bereiken kun je contact houden met een steeds groter netwerk, een beweging in gang zetten en de beweging doorzetten.

 

We krijgen straks op 30 april een koningshuis met een Koning aan het hoofd. Hij is van de nieuwe generatie, die misschien geen chocolademelk schenkt voor het volk maar die het volk bereikt via social media. Onze Koning spreekt misschien een generatie aan die niet geabonneerd is op het tijdschrift ‘Vorsten’ maar die weet wat er leeft en meedenkt door slim gebruikt te maken van bestaande netwerken. Ook dat is omdenken. Koningin Juliana was ‘de stem van het volk’ maar onze Koning zal straks wellicht onderdeel zijn van deze stem van het volk, omdat hij gebruik kan maken van communicatie 2.0.

Verandermoe en het verlangen naar evenwicht

De wereld om ons heen verandert in snel tempo, we trachten dit alles bij te houden middels de nieuwste apps en geven verandermanagement een vaste plaats in de organisatie.

 

Wanneer is het tijd om adem te halen, van een afstand te kijken en na te gaan waarom we deze koers varen, waarom we een beslissing nemen? Wat is er gebeurd met het evenwicht tussen GBV (Gezond boeren verstand) en ons gevoel, zo liefkozend ‘buikhersenen’ genoemd?

 

Als we alle nieuwe trends willen volgen, ondanks of dankzij nieuwe media, omdenken en effectuation willen toepassen in een poging grip te krijgen, zal de kans groot zijn dat we die juist te verliezen.  Door de steeds grotere berg goede adviezen en verander strategieën rijst de vraag  hoe het dan wel moet en: wat doen we eigenlijk nog wel goed?

 

Uiteraard zijn processen en structuur nodig om een bedrijf gaande te houden, totdat blijkt dat de processen het werk juist hinderen, dat de structuren als keurslijven gaan voelen die de menselijke productiviteit en creativiteit hindert. Zoals het verhaal van de jonge vrouw die elke keer als ze een rollade wilde braden een stukje van allebei de zijkanten afsneed. Haar man vroeg waarom ze dat deed en ze antwoordde dat ze dat zo van haar moeder geleerd had. Navraag leerde dat ook haar moeder deze gewoonte had overgenomen van haar moeder. Oma legde uit waarom: de rollade was vaak te groot voor haar braadpan.

 

Wellicht is het nodig om naar een bedrijf te kijken en dat te vergelijken met de wereld van Facebook en Linked-In; mensen vinden elkaar door te doen waar ze goed in zijn, wat ze motiveert en verbindt. Ook dit idee is niet nieuw. Vooruitstrevende bedrijven trachten hier vorm in inhoud aan te geven door een eigen social media systeem te introduceren. Vaak is de nieuwigheid er snel af en het aantal gebruikers blijft beperkt tot een handvol. We gebruiken al zoveel van de nieuwe media; nog een systeem blijkt dan vaak net een brug te ver. Aanhaken bij bestaande media als Linked-In of Facebook blijkt in praktijk ook niet te werken omdat veel mensen het niet fijn vinden als ‘de baas’ kan meelezen wat ze allemaal te melden hebben.

 

De kracht van social media  is het verbinden van mensen en groepen mensen. Dit is de kracht die we toe zouden moeten passen in het bedrijf; zonder de oplossing op te hangen aan een tool als Linked-In. Ga in gesprek, sluit de verborgen agenda’s en spreek de medewerkers aan op hun kennis, vaardigheden en interesses.  In gesprek gaan is niet een zorgvuldig door de afdeling communicatie voorbereide presentatie houden waarin net niet gezegd wordt waar het over gaat. Oprechte interesse, belangstelling voor de ander en weten waar je zelf naartoe wilt, wat je doel is – daarmee verbind je mensen en kun je tot een productievere samenwerking komen waarin een ieder zijn of haar talenten kan benutten.